รัฐฯ เตรียมทุ่มเงิน 2 หมื่นล้าน แจกคนว่างงาน คนละ 4,000 บ. เยี่ยว ย า กว่า 5 ล้านคน

วันนี้ (23 มี.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยวาระที่จะมีการนำมาพิจารณา คือ การประเมินมาตรการควบคุมการระบาดที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาแพ็กเกจมาตรการเยียวยาผลกระทบชุดที่ 2 หลังจากการปิดสถานที่เพิ่มเติมตั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ ซึ่งทำให้มีสถานบริการ ร้านค้า ภาคเอกชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และมีพนักงานต้องว่างงานและตกงานจำนวนมาก

คาดว่า หนึ่งในมาตรการเป็นของกระทรวงการคลังจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงานจากคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน โดยผู้ว่างงานเหล่านี้จะได้รับการแจกเงินคนละ 2,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมจะได้รับคนละ 4,000 บาท

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า วาระที่จะมีการนำมาพิจารณาคือการประเมินมาตรการควบคุมการระบาดที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาแพ็กเกจมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการปิดสถานที่เพิ่มเติมตั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ ซึ่งทำให้มีสถานบริการ ร้านค้า ภาคเอกชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และมีพนักงานต้องว่างงานและตกงานจำนวนมาก

“จึงจะมีการนำข้อเสนอแต่ละหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มใดที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในตอนนี้ และเมื่อคณะกรรมการอนุมัติแล้ว บางส่วนก็ต้องนำเข้าที่ประชุมครม.วันอังคารที่ 24 มี.ค. และบางส่วนก็เป็นอำนาจของหน่วยงานที่อนุมัติได้เอง” แหล่งข่าวระบุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *