เริ่มแล้ว ‘ธนาคารออมสิน’ ทุกสาขาทั่วประเทศ แจกเจลล้างมือฟรี 5 แสนชิ้น

ศูนย์ต่อต้าน ข่ า ว ป ล อ ม แจ้งว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือ คนละ 1 ลิตร ทุกสาขาทั่วประเทศ ทางศูนย์ต่อต้าน ข่ า ว ป ล อ ม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน

พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นมีข้อมูลบิดเบือน จากกรณีที่มีการแชร์รูปภาพว่า ธนาคารออมสินแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือคนละ 1 ลิตรนั้น ทางธนาคารออมสินได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “มีการแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือจริง

แต่แจกเป็นขนาดพกพา คนละ 1 ขวด ซึ่งมีปริมาณ 25 มิลลิลิตรเท่านั้น โดยกำหนดการแจก 2 ช่วง คือ วันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศ

ส่วนการแจกคนละ 1 ลิตรนั้น เป็นการดำเนินการของกรมสรรพสามิต ซึ่งจะแจก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยกำหนดแจกให้กับประชาชนในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นี้ แต่เนื่องจากมีการแถลงข่าวในวันเดียวกันจึงอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

ดังนั้น ข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือบริการต่างๆของธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *