เริ่มแล้ว 28 มี.ค นี้! เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินเยี่ยว ย า 5,000 บาท/เดือน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าสำหรับการลงทะเบียนตามมาตรการดูแลและเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งรัฐจะจ่ายเงินชดเชยให้เดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น สามารถลงทะเบียนได้ในระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

แต่ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้เร็วที่สุด นอกจากนี้สามารถติดได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา

1.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
2.ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และ ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร

3.สามารถรับเงินจำนวน 5,000 บาท 5 วันหลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4.การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *